TYYÇ Çevre Koruma Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
8. Düzey (DOKTORA Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ

BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal

BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik

8
DOKTORA
_____
EQF-LLL:
8. Düzey
_____
QF-EHEA:
3. Düzey

1-Temel bilimleri, matematik, mühendislik bilimleri, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliği alanında ilgili bilgileri üst düzeyde sahiptir ve bunları uygulamada kullanır.

2-Çevre koruma alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.

3-Çevre koruma alanında en son gelişmeleri de göz önüne alarak ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri geliştirebilmek ve derinleştirebilmek için ilgili alandaki yerli ve yabancı bilgi kaynaklarını tanır.

 

1-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.

2-Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygular, sonuçlandırır ve bu süreci yönetir.

3-Çevre koruma alanlarıyla ilgili çalışmalarda kullanılan araştırma yöntem ve tekniklerini en üst düzeyde kullanır.

4-Çevre koruma alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri, tartışmaları ve gelişmeleri çözümlemede ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.

 

1-Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.

2-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.

 

1-Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliliğe sahiptir.

2-Sorumluluğu altındaki kişi ve grupları öğrenmeye ve kendi kendini geliştirmeye teşvik eder.

3-Bilimin sınırsızlığı ilkesine göre bilgisini ve becerisini sürekli geliştirmeye çaba sarf ettiğini gösterir.

 

1-Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.

2-Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar.

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.

4-Çevre koruma alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

5-Sosyal ortamının eleştirel bir incelemesini yapar, gerektiği durumlarda geliştirilmesine ve değiştirilmesine yönelik eylemleri yönetir.

 

1-Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.

2-Çevre koruma alanında edindiği uzmanlık bilgisini ve problem çözme ve uygulama becerilerini, altında çalışan kişilere ve ilgili kişi ve kuruluşlara aktarır, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.