TYYÇ Çevre Koruma Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
5. Düzey (ÖN LİSANS Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ

BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal

BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik

5
ÖN LİSANS
_____
EQF-LLL:
5. Düzey
_____
QF-EHEA:
Kısa Dönem

1-Matematik, fen bilimleri ve bu alanların çevre koruma konularına uygulanması kapsamında yeterli bilgi birikimine sahiptir.

2-Çevre koruma alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak temel düzeydeki uygulamaları yürütebilecek bilgiye sahiptir.

 

1-Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan çevre problemlerini anlar ve çözümlerini belirler.

2-Çevre koruma alanına yönelik her türlü modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.

3-Teknik resim yapar.

4-Algoritmik düşünür.

5-Çevrenin korunmasına yönelik her türlü problemin incelenmesi için deney planlar, yürütür, veri elde eder, elde edilen verileri analiz eder ve temel yorumunu yapar.

 

1-Çevre koruma alanıyla ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

 

1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilgiye erişir, kendini sürekli yeniler.

2-Çevre koruma alanına yönelik her türlü modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.

 

1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

2-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

3-Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.

4-Çevre koruma alanı ile ilgili konularda düşüncelerini, karşılaştığı sorunları ve bu sorunlara getirdiği çözüm önerilerini sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde en uygun iletişim araçlarıyla, yazılı ve/veya sözlü olarak, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

 

1-Çevrenin korunmasında ve işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasında meslek etiğini gözetir.