TYYÇ Veterinerlik Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
5. Düzey (ÖN LİSANS Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ

BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal

BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik

5
ÖN LİSANS
_____
EQF-LLL:
5. Düzey
_____
QF-EHEA:
Kısa Dönem

1-Hayvan türleri ve ırklarını, yapısal ve işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik ve biyokimyasal, vb) temel özelliklerini tanır.

2-Laboratuvarlarda sorumlu hekim nezaretinde kayıt alır, test materyallerini hazırlar ve test eder.

3-Hayvanların yaşamsal belirtilerini yorumlar ve gerekli durumlarda temel ilk yardım uygulamalarını yapar.

4-Asepsi ve antisepsi tekniklerini hatırlar, hospitalize edilen hayvanlar ile pre- ve post-operatif dönemde bakım konusunu işaret eder.

5-Parazit enfestasyonlarını tanır ve enfeksiyöz hastalıkların bulaş modelleri ile hastalıkların kontrolü için yapılacak çalışmalarda (aşı uygulaması, hijyen tedbirleri, ilaçlama vb) veteriner hekime yardımcı olur.

6-Klinik muayene ve görüntüleme cihazları ile cerrahi müdahale aletlerini tanır ve güvenli kullanımları sırasında veteriner hekime destek olur.

7-Resmi yazı ve tıbbı rapor yazar.

 

1-Kuramsal olarak belirlenen besleme protokollerini hazırlar ve kullanır.

2-Hospitalize edilen hayvanlar ile pre- ve post-operatif dönem bakım verir.

3-Veteriner hekime klinik muayene, görüntüleme yöntemlerinin uygulanması, cerrahi uygulamalar sırasında talep edilen yardımda bulunur, (hayvanların sevk ve idaresi, anestezi altındaki hastanın monitorizasyonu sağlar vb).

4-Hastalıklardan korunma ve kontrolü ile tedavileri konusundaki uygulamalarda (invaziv olmayan ilaç ve aşı uygulamaları) hekime yardımcı olur.

5-Laboratuarlarda sorumlu hekim nezaretinde kayıt alma, test materyalinin hazırlanması ve test edilmesi becerilerine sahiptir.

 

1-Veteriner Hekim tarafından planlanan her türlü uygulamayı yürütür.

 

1-Bilimsel bilgiyi kullanıma sokar, metotlarını tanır.

2-Sahip olduğu bilgi ve beceriyi eleştirel yolla değerlendirerek, edinmesi gereken yeni bilgi ve beceriler konusunda günceli takip eder, doğru bilgi kaynaklarını belirler ve bilgiye ulaşma yetkinliğine sahip olur.

 

1-Mesleki yetenek ve yetki-sorumluluklarından yola çıkarak toplum bilinci ile planlanan sosyal projelere katkı sağlar (çiftçi bilgilendirme toplantılarında kuramsal/uygulamalı çalışmalarda yer alır, vb).

2-Mesleki anlamda kullanacağı/kullanımına yardımcı olacağı cihazlara ilişkin teknolojik yenilikleri izler, bu cihazların kullanımına ilişkin etkinliklere katılır.

3-Mesleki uygulamaları sırasında ihtiyaç duyacağı düzeyde en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyi en az bir yabancı dili kullanır.

4-En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki uygulamalar ve sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek diğer teknolojik araçları kullanır.

 

1-İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu hatırlar, hayvan refahını ve etik ilkeleri tüm uygulamalarda gözetir.

2-İş yeri ve iş güvenliği kavramlarına hâkim olma ve iş güvenliğini tehdit eden durumlarda gerekli sorumluluğu alır.

3-Çalışma alanı ile ilgili mevzuatları tanımlar ve güncellenen mevzuatı takip eder.