TYYÇ Sanat Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
7. Düzey (YÜKSEK LİSANS Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ

BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal

BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik

7
YÜKSEK LİSANS
_____
EQF-LLL:
7. Düzey
_____
QF-EHEA:
2. Düzey

1-Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahiptir.

2-Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu geliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibidir.

3-Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahiptir.

4-Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar.

 

1-Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.

2-Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.

3-Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.

4-Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.

5-Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.

 

1-Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.

2-Proje süreçlerini planlar.

 

1-Sanat ve kültür ortamı içinde hedeflerini tanımlar.

2-Kendisinin ve başkalarının çalışmalarını eleştirerek yorumlar.

3-Alanı ile ilgili ve kişisel gelişiminde ulusal ve uluslararası kaynakları belirler.

4-Öğrenmeyi yönlendirir.

 

1-Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.

2-Sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkin biçimde aktarır.

3-Alanına ilişkin edinimlerini topluma aktarır.

4-Ulusal ve uluslararası proje ekibi içinde etkin rol alabilecek düzeyde iletişim donanımına sahiptir.

5-Bir sanat eylemini ve uygulamayı başlatabilmek üzere diğer kişileri ikna eder.

6-En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).

7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

 

1-Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar.

2-Alanındaki bilgiyi disiplinlerarası çalışma ortamında paylaşır ve uygular.

3-Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecinde yer alır.