TYYÇ Sanat Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6. Düzey (LİSANS Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ

BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal

BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik

6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey

1-Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.

2-İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.

3-Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir.

4-Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.

5-İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.

6-İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.

7-Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.

8-Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.

9-Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.

 

1-Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.

2-İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.

3-İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir.

4-Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.

5-Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir.

6-Duyusal algıyı somutlaştırır.

 

1-Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.

2-Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır.

3-Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir.

 

1-Kendi çalışmalarını sorgular.

2-Çözümleyici ve eleştirel düşünür.

3-Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser.

 

1-Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır.

2-Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.

3-Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.

4-Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi).

5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

1-Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır.

2-Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.

3-Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir.

4-Estetik farkındalığa sahiptir.