TYYÇ Sanat Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
5. Düzey (ÖN LİSANS Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ

BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal

BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik

5
ÖN LİSANS
_____
EQF-LLL:
5. Düzey
_____
QF-EHEA:
Kısa Dönem

1-Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.

 

1-Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.

2-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur.

 

1-Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır.

2-Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

3-Proje süreçleri içinde yer alır.

 

1-Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler.

2-Yaşamboyu öğrenme bilincini kazanır.

3-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.

 

1-Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar.

2-Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır.

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

4-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

1-Alanında başarıyla uygulama yürütür.

2-Sanatsal, kültürel ve etik değerlere sahiptir.

3-Çevre duyarlılığına ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.