TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

Türkçe Englishicon

Faydalı Linkler

icon European Commission
icon Council of Europe
icon UNESCO
icon EUA
icon EURASHE
icon ESU
icon ENQA
icon EI
icon BUSINESSEUROPE
icon ACA
icon EAN
icon ECA
icon ENIC/NARIC
icon EQAR
icon ERA
icon EUROSTAT
icon EUROSTUDENT
icon EURYDICE
icon OECD
icon Study in Europe
icon YÖK
icon Bologna Süreci
icon Milli Eğitim Bakanlığı
icon Mesleki Yeterlilik Kurumu
icon Ulusal Ajans
icon Bologna Secretariat

icon

Ülkelerin U.Y.Ç. Linkleri

icon Danimarka
icon Türkiye
icon Belçika (Flaman Topluluğu)
icon İrlanda
icon Hollanda
icon İtalya
icon İsviçre
icon Birleşik Krallık (İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda)


ISCED 97, EUROSTAT&CEDEFOP EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANLARI

ISCED GENEL ALAN KODU

GENEL ALANLAR

ISCED TEMEL ALAN KODU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANLARI

1

Eğitim

14

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimi

141-Eğitim ve Öğretim=143+144+145+146
142-Eğitim Bilimi
143-Okul Öncesi Öğretmen Eğitimi
144-Temel Düzeyler Öğretmen Eğitimi
145-Genel Alan Öğretmen Eğitimi
146-Mesleki Alan Öğretmen Eğitimi

2

Beşeri Bilimler ve Sanat

21

Sanat

211-Güzel Sanatlar
212-Müzik ve Gösteri Sanatları
213-Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Prodüksiyonu
214-Tasarım
215-El Sanatları

22

Beşeri Bilimler

221-Din
222-Yabancı diller ve kültürler
223-Anadil
224-Tarih, Felsefe ve İlgili Konular=225+226
225-Tarih ve Arkeoloji
226-Felsefe ve Etik

3

Sosyal Bilimler, İşletme ve Hukuk

31

Sosyal ve Davranış Bilimleri

311-Psikoloji
312-Sosyoloji ve Kültür Çalışmaları
313-Siyaset Bilimi ve Yurttaşlık
314-İktisat

32

Gazetecilik ve Enformasyon

321-Gazetecilik ve Muhabirlik
322-Kütüphane, Enformasyon,Arşiv

34

İşletme ve Yönetim Bilimleri

341-Toptan ve Perakende Satış
342-Pazarlama ve Reklamcılık
343-Finans, Bankacılık,Sigortacılık
344-Muhasebe ve Vergilendirme
345-İşletme Yönetimi ve Kamu Yönetimi
346-Sekreterlik ve Ofis İşleri
347-Çalışma Yaşamı

38

Hukuk

380-Hukuk

4

Bilim, Matematik ve Bilgisayar

42

Yaşam Bilimleri

421-Biyoloji ve Biyokimya
422-Çevre Bilimi

44

Doğa Bilimleri

441-Fizik
442-Kimya
443-Yer bilimi

46

Matematik ve İstatistik

461-Matematik
462-İstatistik

48

Bilgisayar

481 Bilgisayar Bilimi
482 Bilgisayar Kullanımı

5

Mühendislik, Üretim ve Yapı

52

Mühendislik

521-Mekanik ve Metal İşleri
522-Elektrik ve Enerji
523-Elektronik ve Otomasyon
524-Kimya ve İşleme
525-Motorlu Araçlar, Gemiler ve Uçaklar

54

Üretim ve İşleme

541-Gıda İşleme
542-Tekstil, Giyim, Ayakkabı, Deri
543-Malzemeler (tahta, kağıt, plastik, cam)
544-Madencilik ve Maden Çıkarma

58

Mimarlık ve Yapı

581-Mimarlık ve Şehir Planlama
582-Yapı ve İnşaat Mühendisliği

6

Tarım ve Veterinerlik

62

Tarım, Ormancılıkve Su Ürünleri

621-Bitkisel ve Hayvansal Üretim
622-Park ve Bahçe Bitkileri
623-Ormancılık
624-Su Ürünleri

64

Veterinerlik

641-Veterinerlik

7

Sağlık ve Refah

72

Sağlık

721-Tıp
722-Tıp Hizmetleri=725+726+727
723-Hemşirelik ve Bakım
724-Dişçilik Çalışmaları
725-Tıbbi Teşhis ve Tedavi Teknolojisi
726-Terapi ve Rehabilitasyon
727-Eczacılık

76

Sosyal Hizmetler

761-Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri
762-Sosyal İşler ve Danışmanlık

8

Hizmetler

81

Kişisel Hizmetler

811-Otel, Restoran ve Yiyecek Sağlama
812-Seyahat, turizm ve Dinlence (eğlence)
813-Spor
814-Ev Hizmetleri
815-Saç ve güzellik hizmetleri

84

Ulaştırma Hizmetleri

840-Ulaştırma Hizmetleri

85

Çevre Koruma

851-Çevresel Koruma Teknolojisi
852-Doğal Çevreler ve Yaban Hayatı
853-Toplum Sağlığı Hizmetleri

86

Güvenlik Hizmetleri

861-Kişilerin ve Mülkiyetin Korunması
862-Meslek Sağlığı ve Güvenliği
863-Askeriye ve Savunma