TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

Türkçe Englishicon

Faydalı Linkler

icon European Commission
icon Council of Europe
icon UNESCO
icon EUA
icon EURASHE
icon ESU
icon ENQA
icon EI
icon BUSINESSEUROPE
icon ACA
icon EAN
icon ECA
icon ENIC/NARIC
icon EQAR
icon ERA
icon EUROSTAT
icon EUROSTUDENT
icon EURYDICE
icon OECD
icon Study in Europe
icon YÖK
icon Bologna Süreci
icon Milli Eğitim Bakanlığı
icon Mesleki Yeterlilik Kurumu
icon Ulusal Ajans
icon Bologna Secretariat

icon

Ülkelerin U.Y.Ç. Linkleri

icon Danimarka
icon Türkiye
icon Belçika (Flaman Topluluğu)
icon İrlanda
icon Hollanda
icon İtalya
icon İsviçre
icon Birleşik Krallık (İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda)ISCED Nedir?

UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu) tarafından geliştirilen ISCED (International Standard Classification of Education), eğitim istatistiklerinin ve karşılaştırılabilir göstergelerin toplanması, derlenmesi ve bunların gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde sunumu için uygun bir araç olarak tasarlanmıştır. ISCED standart kavram, tanım ve sınıflamaları sunmaktadır. İlk kez 1976 yılında yayınlanan ISCED, 1997 yılında revize edilmiş ve günümüze kadar pek çok ülke tarafından eğitim politikaları belirleme ve istatistik verilerinin toplanmasına yardımcı olma gibi amaçlara yönelik olarak kullanılmıştır. 2010 yılında UNESCO, eğitimle ilgili tüm paydaşlarla yeni bir istişare sürecine girmiş ve taslak olarak hazırladığı ISCED 2011 dokümanını paylaşmıştır. Söz konusu dokümanın 2011 yılı başında resmi olarak yayınlanması beklenmektedir.

ISCED-1997, eğitim seviyesi ve alanlarına göre eğitim programlarının sınıflandırılmasında uluslararası karşılaştırılabilirliği sağlamayı amaçlayan gelişmiş bir tanımlar seti ile kriterleri  sağlamaktadır.

ISCED-1997'de, yapı olarak evrensel olması amacıyla, ülkelerde eğitim sisteminin geliştirilmesi açısından seviyesine bakılmaksızın uygulanabilir olması istenmiştir. Hem bireysel olarak ülkeler, hem de ülkeden ülkeye karşılaştırılabilir eğitim istatistiklerini ve göstergelerini derlemek ve sunmak için bir araç görevi görmesi amacıyla  tasarlanmıştır.

Yukarıdaki bilgiler ISCED-1997'nin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından çevirisi yapılan raporlardan alınmıştır. Raporların tamamına ulaşmak için http://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/DosyaListeleAction.do?turId=1&tanimlayan_id=101&adi=ISCED 1997 sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

ISCED-1997 orijinal dokümanına http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/doc/isced_1997.htm sayfasından ulaşabilirsiniz.