TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

Türkçe Englishicon

Faydalı Linkler

icon European Commission
icon Council of Europe
icon UNESCO
icon EUA
icon EURASHE
icon ESU
icon ENQA
icon EI
icon BUSINESSEUROPE
icon ACA
icon EAN
icon ECA
icon ENIC/NARIC
icon EQAR
icon ERA
icon EUROSTAT
icon EUROSTUDENT
icon EURYDICE
icon OECD
icon Study in Europe
icon YÖK
icon Bologna Süreci
icon Milli Eğitim Bakanlığı
icon Mesleki Yeterlilik Kurumu
icon Ulusal Ajans
icon Bologna Secretariat

icon

Ülkelerin U.Y.Ç. Linkleri

icon Danimarka
icon Türkiye
icon Belçika (Flaman Topluluğu)
icon İrlanda
icon Hollanda
icon İtalya
icon İsviçre
icon Birleşik Krallık (İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda)Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ile ilgili internet sitesine HOŞGELDİNİZ. Bu sitenin amacı, Avrupa Birliği (AB) tarafından 2000 yılında yayınlanan Lizbon Stratejisi hedefleri ve ülkemizin 2001 yılında dahil olduğu Bologna Süreci hedeflerine yönelik olarak, Bologna Süreci'ne üye ülkelerin yükseköğretim sistemlerinde şeffaflık, tanınma ve hareketliliği artırma amaçlarıyla 2010 yılına kadar oluşturmayı taahhüt ettikleri "yükseköğretim alanında ulusal yeterlilikler çerçevesi geliştirme" konusunda ulusal düzeyde gerçekleştirdiğimiz çalışmaları yükseköğretimin tüm iç ve dış paydaşlarıyla paylaşmaktır.

Yükseköğretim alanında yeterlilik, herhangi bir yükseköğretim derecesini başarı ile tamamlayan bir kişinin neleri bilebileceği, neleri yapabileceği ve nelere yetkin olacağını ifade eder.

Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi ise, ulusal düzeyde bir eğitim sistemindeki yeterlilikleri ve bunların birbirleriyle ilişkilerini açıklar. Diğer bir deyişle, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi, ulusal ve uluslararası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen yeterliliklerin belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir. Bu sistem aracılığıyla, yükseköğretimde tüm yeterlilikler ve diğer öğrenme kazanımları açıklanabilir ve tutarlı bir şekilde birbiri ile ilişkilendirilebilir.

Yeterliliklerin kazanılma derecesi, her ders/modül esnasında ve sonunda uygun ve nesnel yöntemlerle "öğrenme çıktıları" olarak ölçülür.

TYYÇ'nin Yükseköğretim için Önemi
 • Düzeyler arasında öğrenme çıktılarına dayalı açık tanımlamalar sunar;
 • Yeterliliklerin amaç ve çıktılarını açık hale getirir;
 • Farklı yeterliliklerin bir bütün sistem içerisinde birbirleri ile ilişkilendirilebilmelerini sağlar;
 • Bu sayede düzeyler arasında ilerlemeyi ve geçişi sağlar;
 • Paydaşların katılımı ile kabul edilmiş, eğitime rehberlik eden ulusal çağdaş bir çerçeve sunar;
 • Mevcut yeterliliklerin anlaşılması, düzenlenmesi ve geliştirilmesine olanak sağlar;
 • Yeni yeterliliklerin tasarlanabilmesi için bir içerik sunar;
 • Yeterliliklerin reformunu kolaylaştırır;
 • Değişen toplumsal ihtiyaçlara uygun yeni yeterliliklerin geliştirilmesine yardımcı olur;
 • Yeterliliklerin vatandaşlar, işverenler ve toplumun bütün üyeleri için rollerini ve yararlarını gösterir;
 • Yeterlilikler ve tanınma ve hareketlilik arasındaki farklı ulusal roller ve ilişkileri açıklar;
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde vatandaşların ve işverenlerin bilincini yükseltir;
 • Ülke dışında yükseköğretimin tanınmasını ve cazibesini arttırır.

TYYÇ'nin Öğrenciler İçin Önemi
 • Öğrencilerin eğitim programlarını ve derslerini bilinçli seçmelerine yardımcı olur;
 • Öğrenciler bu dersleri başarı ile tamamladıklarında hangi yeterliliklere sahip olacaklarını önceden bilirler;
 • Öğrencilerin öğrenim programları dışındaki aktivitelerinde öğreneceklerinin anlaşılır olmasına yardım eder;
 • Öğrenci hareketliliği için engelleri azaltır ve yaşam boyu öğrenimi teşvik eder;
 • Eğitim-öğretim düzeyleri arasında yatay ve dikey geçişleri anlaşılabilir hale getirir;
 • Ara yeterlilikler dâhil bütün yükseköğretim yeterliliklerinin ve kredi aralıklarının kapsamlı bir listesini sağlar;
 • Böylece öğrenenlere yardım eder, onları destekler ve onlara yönelik bütün eğitim fırsatlarını açıklar.

TYYÇ'nin İşverenler İçin Önemi
 • İstihdam edecekleri öğrencilerin mezuniyetleri sonunda neleri bileceğini, bunları hangi ölçüde uygulamaya aktarabileceğini, bilgi ve becerilerinden ne bekleyeceklerini anlamalarına yardım eder;
 • Eğitim kademeleri arasındaki yeterliliklere dayalı farkı ve bunların ihtiyaçlara göre istihdamına yönelik daha bilinçli tercih yapmalarına yardımcı olur;
 • İlgili oldukları alanlarda eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesine paydaş olarak katılmalarını ve beklentilerini aktarmalarını kolaylaştırır.


icon

Duyurular

icon 21.12.2011-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yönetmelik Taslağı
icon 08.02.2011-TYYÇ Temel Alan Yeterlilikleri 13/01/2011 tarihli YÖK Genel Kurul kararıyla kabul edilmiştir.

Bütün Duyuruları Göstericon

Haberler

icon 08.02.2011-TYYÇ Uygulaması için Pilot Kurumlar Seçildi

Bütün Haberleri Göster